Český hudební slovník osob a institucí

Leopold, Jan

Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 12.12.1748

Leopold, Jan, varhanář, narozen 12. 12. 1748, Freywald (Braniborsko).
 
Varhanář a truhlář, působil 8. 10. 1770 jako koadjutor v jezuitské koleji v Brně.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006