Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Löwenbach, Josef

Tisk

(pseudonym J. L. Lukáš, šifry PL, -n-, lö)

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:5.6.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.3.1962
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Löwenbach, Josef (pseud. J. L. Lukáš, šifry PL, -n-, lö), hudební spisovatel, narozen 5. 6. 1900, Praha, zemřel 12. 3. 1962, tamtéž.

 

Bratr hudebního publicisty a organizátora Jana Löwenbacha (1880–1972). Josef Löwenbach byl původně bankovní úředník, soukromě studoval hudbu u Jaroslava Křičky, Otakara Šína a Václava Štěpána, navštěvoval přednášky Zdeňka Nejedlého a Otakara Zicha na univerzitě v Praze. Byl jedním ze zakladatelů levicově orientované umělecké skupiny Devětsil. V letech 1923–26 byl tajemníkem Ochranného svazu autorského, psal do Rudého práva, Času, Národního osvobození a Lidových novin. působil též jako překladatel; přeložil do němčiny např. studii Aloise Háby O psychologii tvoření, pohybové zákonitosti tónové a základech nového hudebního slohu (jako Von der Psychologie der musikalischen Gestaltung. Gesetzmässigkeit der Tonbewegung und Grundlagen eines neuen Musikstils vydala Universal Edition Wien – New York 1925).

 

Před hrozbou nacismu se Löwenbachovi podařilo včas vycestovat, jeho žena, sestra politika (a posledního předúnorového ministra spravedlnosti) Prokopa Drtiny MUDr. Olga Löwenbachová byla vězněna v koncentračním táboře Rawensbrück. Dcera Löwenbachových, novinářka Sylva Součková, náležela k dětem, jež zahránil před holocaustem Nicolas Winton. Během okupace Československa působil Josef Löwenbach jako hudební referent stanice BBC (British Broadcasting Corporation) v Londýně. Po roce 1945 byl zaměstnán na Ministerstvu zahraničí a informací v Praze. Od roku 1951 až do smrti působil v Gramofonových závodech. Připravoval texty pro vzdělávací Gramofonových závodů Poslouchejte s námi a zveřejnil několik statí v Hudebních rozhledech.


Dílo
Dílo literární


Studie a články

Idea Sukova díla (Praha 1924);

Sergej Prokofjev a jeho jevištní dílo (časopis Národní divadlo 28, 1952, č. 1);

Boris Godunov Modesta Petroviče Musorgského (Praha 1954).

Literatura
I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Sylva Součková: Psáno osudem a politikou (Praha 2002).

 

Vlasta Reittererová

Archivalie
Osobní fond v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Text

Datum poslední změny: 18.1.2010