Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Wellek, Bronislav

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista a překladatel

Datum narození/zahájení aktivity:1.2.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.9.1959
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Wellek, Bronislav, hudební publicista a překladatel, narozen 1. 2. 1872, Praha, zemřel 9. 9. 1959 Praha.

 

A. Biografie

B. Dílo

 

A. Biografie

Bronislav Wellek byl posledním z osmi dětí magistrátního úředníka Josefa Welleka a jeho ženy Barbary roz. Lissy. Vystudoval v Praze práva (promoce 1899) a nejprve pracoval ve finančních službách zemského finančního ředitelství v Praze. Roku 1900 byl povolán do Vídně na ministerstvo financí, kde působil do 1910 v prezidiu ministerské rady a poté na ministerstvu veřejných prací a sociální péče. Po vzniku Československé republiky byl zaměstnancem ministerstva sociální péče v Praze. Jeho agendou byla nejprve péče o válečné poškozence a od 1919 referát penzijního pojištění (odborový přednosta), penzionován byl roku 1934.

Hudební publicistice se věnoval jako autor četných pojednání o české hudbě. Pro hudební historiografii má význam jako autor první německojazyčné souhrnné monografie o Bedřichu Smetanovi, která vycházela německy v časopise Oesterreichisch-ungarische Revue na pokračování v ročníku 1894/1895 a posléze byla vydána roku 1895 samostatně (2. vyd. 1909). Byl autorem popularizačních článků o české hudbě, např. ve Wiener Abendpost (večerní příloze Wiener Zeitung) a v časopise vydávaném Richardem Batkou a Ludwigem Hevesim Der Merker. V německojazyčném kulturním prostředí byl Wellek považován za českého nacionalistu. V letech 1889–1924 byl členem Slovanské besedy ve Vídni. Spolupracoval s Josefem Bohuslavem Foersterem, Rudolfem Jeníčkem, Jaromírem Herlem, Richardem Strettim, byl např. členem výboru Husových oslav pořádaných vídeňskými Čechy roku 1915. Ve Vídni navštěvoval vystoupení umělců a těles z Čech a Moravy, např. koncerty Pěveckého sboru moravských učitelů v Hudebním spolku (Musikverein) počátkem listopadu 1911. Je autorem překladů básní např. Jaroslava Vrchlického (Neue epische Gedichte, vyd. spolu s Josefem Weinbergerem), Svatopluka Machara, Adolfa Zeyera, Josefa Václava Sládka a próz Ignáta Herrmanna a dalších do němčiny, podílel se také na antologii českých básníků, vydané Eduardem Albertem (Neuere a Neueste Poesie aus Böhmen. Fremde und eigene Uebersetzungen aus Böhmischen, Wien 1893, 1895). Překládal rovněž písňové texty (například k Dvořákovým Večerním písním a Cigánským melodiím). Wellek byl stoupencem zednářského hnutí a publikoval též v časopise Svobodný zednář. S manželkou Gabrielou (roz. svobodná paní von Zelowska) měl dva syny, psychologa a hudebního spisovatele Alberta Welleka (1904–1972) a literárního vědce René Welleka (1903–1995).

 

B. Dílo

Bronislav Wellek se zasloužil především o propagaci díla Bedřicha Smetany. Věnoval mu jednotlivé články, především však je autorem první knižně vydané souhrnné smetanovské monografie v německém jazyce. Spolu s Richardem Strettim objevil v Gilhoferově antikvariátu ve Vídni skicu klavírního výtahu Prodané nevěsty, kterou posléze zprostředkováním Josefa Bohuslava Foerstera a Otakara Hostinského zakoupilo Národní divadlo v Praze.


Dílo

Dílo literární

 

Friedrich Smetana’s Leben und Wirken. Mit einem Anhang von Correspondenzen Smetana‘s an Liszt (Oesterreichisch-ungarische Revue. Monatsschrift für die gesammten Kulturinteressen Österreich-Ungarns 17, 1894–1895, č. 1–6; samostatně Praha 1895, 21900);

Anleitung zur Bemessung der Erwerbsteuer nach dem II. Hauptstücke des Personalsteuerngesetzes / Návod k vyměřování daně výdělkové podle druhé hlavy zákona o přímých daních osobních (Wien 1900, s Alexanderem Kannem);

Bedřich Smetana a vídeňská kritika (Hudební revue 2, 1909, s. 270–282, spolu s Richardem Strettim);

Friedrich Smetana. Zu seinem fünfundzwanzigsten Todestage (Wiener Abendpost, 11. 5. 1909);

Neues von Smetana (Der Merker 1, 1909–1910, s. 594–598; pokrač. Der Merker 1, 1910–1911, s. 159–162);

Otakar Hostinský (nekrolog, Wiener Abendpost, 4. 2. 1910);

Smetana (Der Merker 5, 1914, s. 599–610).

Literatura

I. Lexika

Deutsch-österreichisches Künstler-und Schriftsteller-Lexikon (vyd. Hermann C. Kosel, Victor A. Reko a Heinrich Bohrmann. 2 sv., Wien 1902–1906).

Album representantů všech oborů veřejného života československého (ref. František Sekanina, Praha 1927, s. 1186. foto s. 178).

ČSHS.

 

II. Ostatní

Bronislav Wellek padesátníkem (Národní listy, 2. 2. 1922).

Nejedlý, Zdeněk: K historii klavírního výtahu Prodané nevěsty Smetana 14 (1924), č. 3–4, s. 47–48).

Burghauserová, Zdenka: Dr. Bronislav Wellek. Na pamět zesnulého s pomocí jeho přátel napsala a portrét roku 1936 nakreslila Zdenka Burghauserová (bez udání nakladatele, 1959).

Čermák, Josef: Das Kulturleben der Prager deutschen Studenten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Lese-und Redehalle der deutschen Studenten in Prag (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 104, Juden zwischen Deutschen und Tschechen, vyd. Marek Nekula a Viktor Koschmal, München 2006, s. 33–62).

 

 

Vlasta Reittererová –Viktor Velek

Archivalie

Několik dopisů básníku a právníkovi, rodákovi z Brna Richardu von Schaukalovi (1874–1942), Wienbibliothek im Rathaus / Handschriftensammlung - Nachlass Richard von Schaukal, ZPH 846.

Datum poslední změny: 1.12.2011