Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Schaefer, Theodor

Tisk

(Schäfer, Theodor)

Charakteristika: hudební skladatel, teoretik a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:23.1.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.3.1969
Text
DíloDiskografieLiteratura

Schaefer, Theodor, hudební skladatel, teoretik a pedagog, narozen 23. 1. 1904, Telč, zemřel 19. 3. 1969, Brno.

 

Narodil se do rodiny úředníka, překladatele dramat a ochotnického divadelníka, který byl duchem a organizátorem spolkového a vlasteneckého života v Telči. Schaefrova matka byla učitelkou. Po svých rodičích zdědil umělecké sklony i pedagogický talent. Od svých čtyř let hrál na housle a velmi brzy začal komponovat. Zhudebnil poezii Jaroslava Vrchlického, Jana Nerudy a dalších básníků. V devatenácti letech napsal dětskou operu Honza dobrák (1923) na motivy pohádky Ferdinanda Tomka. V letech 1922–26 vystudoval na brněnské konzervatoři skladbu u Jaroslava Kvapila a dirigování u Františka Neumanna s absolventskou prací pro orchestr a varhany Stvoření (1926), a v letech 1926–29 studoval na mistrovské škole v Praze u Vítězslava Nováka, kde absolvoval Passacaglií a fugou pro orchestr (1927).

Významná je jeho pedagogická činnost, vyučoval postupně na těchto školách: Hudební škola Filharmonického spolku Beseda brněnská (1929–30), městská hudební škola v Kutné Hoře (1930–34), Kaprálova hudební škola v Brně (1934–40), konzervatoř v Brně (1940–59), Palackého univerzita v Olomouci (1947–49) a JAMU (1949–51, 1959–69), kde řídil několik let katedru skladby, hudební teorie a dirigování. Na těchto školách vyučoval skladbu, instrumentaci, intonaci, hudební nauku, harmonii, teoretický i praktický kontrapunkt, hudební formy, nauku o hudebních nástrojích, hru partitur a kompoziční seminář. Svým pedagogickým úsilím ovlivnil řadu brněnských skladatelů a hudebníků: Jiřího Bártu, Pavla Blatného, Leoše Faltuse, Ctirada Kohoutka, Ivana Petrželku, Aloise Piňose, Zdeňka Pololáníka, Václava Řeháka, Bohuslava Řehoře, Zdeňka Zouhara ad., mezi jeho žáky patřila také Vítězslava Kaprálová. Měl rozsáhlé znalosti hudební teorie a své přednášky dokázal zpestřit tak, aby žáky výuka zaujala. Byl autoritativním a perfekcionistickým pedagogem, od studentů vyžadoval vynikající znalosti hudební teorie a podněcoval v nich zájem o dokonalou kompoziční práci.

Kromě pedagogických aktivit působil jako sbormistr pěveckého spolku Tyl v Kutné Hoře (1930–32) a sboru Sokol Brno I (1939–41), jako dirigent brněnského Orchestrálního sdružení (1934–35) a jako zemský inspektor hudebních škol na Moravě. Aktivně se účastnil kulturního života v Brně a podílel se na vzniku Mezinárodního hudebního festivalu v Brně, kde se stal prvním předsedou festivalového výboru (1966). Několik let byl činný jako jednatel Klubu moravských skladatelů (1938–43) a vedoucí tajemník brněnské organizace Svazu československých skladatelů. Působil také jako hudební referent odborného tisku (v letech 1930–34 psal hudební recenze do Kutnohorského rozhledu, v letech 1936–38 do Moravských novin, Národního osvobození atd.). V roce 1950 byl jmenován členem komise pro vydávání hudebně pedagogické literatury pro obor hudebně naukových děl.

Jeho pedagogická činnost byla odměněna titulem zasloužilý učitel a u příležitosti svých 65. narozenin byl jmenován zasloužilým umělcem.

Ve své skladatelské tvorbě se Schaefer opíral o tradici, ale neuzavíral se impulsům evropské hudební moderny. Z modernějších skladatelů mu byli blízcí především ti, kterým se dařilo spojovat hudební projev s hluboce intelektuálním přístupem. Jeho skladby jsou věcné a vycházejí z civilismu a exaktního myšlení, byl důsledným racionalistou. Jeho perfekcionismus se projevil i v krasopise notových partitur a v dokonalé proporcionalitě notopisů. V jeho tvorbě převažuje instrumentální hudba, ale věnoval se také písním a dramatickým formám. Napsal celkem 28 číslovaných skladeb a 12 neopusovaných. Od Klavírního koncertu op. 10 (1943) důsledně uplatňoval systém modální techniky, nezávislý na Bartókovi a Messiaenovi a spočívající v rozšíření durové a mollové tonality o charakteristické tóny církevních modů, které se vyskytovaly ve slovenské lidové písni. Takto dospěl nakonec i ke kombinaci modální techniky s technikou seriální.

Značný ohlas měla jeho symfonická předehra Jánošík (1939), poprvé provedená na Hudebním festivalu v Luhačovicích v roce 1940. Další provedení pod taktovkou Rafaela Kubelíka se konalo v den atentátu na říšského protektora Heydricha 27. 5. 1942 a skladba pak znovu zazněla přesně za tři roky 27. 5. 1945 jako předehra k Mahenově dramatu Jánošík, uvedeného u příležitosti slavnostního zahájení činnosti činoherního souboru Zemského divadla v Brně.

V letech 1945–55 Schaefer pracoval na svém nejrozsáhlejším díle, cyklu baletů Legenda o štěstí op. 23 na libreto svého bratrance Antonína Kratiny, v němž volně zpracoval fabuli Petrklíčů Svatopluka Čecha. Kvůli rozměrné délce (balet je rozložen do dvou večerů) vytvořil autor také několik suit, které byly několikrát provedeny, natočeny a vysílány v Československém rozhlase, podobně jako většina Schaefrovy tvorby. Z baletního cyklu tak vzniklo sedm výběrových skladeb. Legenda o štěstí byla oceněna Svazem skladatelů a Českým hudebním fondem.

Počínaje jednovětým violovým koncertem Diathema pro sólovou violu a orchestr, op. 24 (1955) Schaefer plně uplatnil svůj nový diatematický kompoziční princip spočívající v nahrazení reprízového úseku klasické sonátové formy nástupem nového, dříve se nevyskytujícího tématu. Ve čtyřvěté Symfonii, op. 25 (1961) autor zúročil veškerou svou hudební zkušenost i novodobé artificiální kompoziční techniky – modalitu, dodekafonii, některé praktiky Nové hudby a jejich syntézu.

Získal druhou cenu (první cena udělena nebyla) v „Concours de la Revue Musicale de Paris“ za Dechový kvintet, op. 5 (1935) v roce 1936, Cenu československé akademie věd za Klavírní etudy, op. 8 (1937), cenu České akademie věd a umění za Tři mužské sbory, op. 14 (1939), Krajskou cenu Leoše Janáčka, Cenu Českého hudebního fondu za Symfonii op. 25 (1961) aj.


Dílo

Dílo hudební

 

Orchestrální skladby

Passacaglia a fuga pro velký orchestr (absolventská práce z Mistrovské školy pražské konzervatoře, 1927).

Tři české tance ve starém slohu pro orchestr (1930).

Houslový koncert op. 4 (1933).

Scherzo piccolo pro orchestr op. 9 (1937).

Valašská serenáda pro orchestr op. 12. Symfonická báseň (1939).

Baladická předehra k Jánošíkovi op. 15. Ouvertura pro velký orchestr (1939).

2 slavnostní fanfáry (1943).

Klavírní koncert s orchestrem op. 10 (1943).

Slavnostní fanfáry pro Univerzitu Palackého v Olomouci (1948).

Suita z baletu Legenda o štěstí pro orchestr op. 23. b (1953).

Pekelné tance z baletu Legenda o štěstí pro orchestr op. 23. c (1953).

Tři části z baletu Legenda o štěstí pro orchestr op. 23 d (1953).

Taneční suita z baletu Legenda o štěstí pro velký orchestr op. 23 f (1953).

Diathema pro sólovou violu a orchestr op. 24 (1956).

Orchestrální diathema op. 25 (1959).

Barbar a růže. Čtyři kombinace na dvě vlastní témata pro klavír a orchestr op. 27 (1959).

Rapsodická reportáž op. 28 (1960).

Fanfáry pro Janáčkovu akademii múzických umění pro dechové nástroje op. 30 (1961).

Symfonie pro velký orchestr op. 25 (1961).

 

Komorní skladby

Stvoření. Symfonická báseň (absolventská práce na konzervatoři, 1926).

Smyčcový kvartet č. 1 op. 2 (1929).

Suita pro hoboj a klavír (1930).

Dechový kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot, op. 5 (1935).

Sonatina pro klavír, op. 6 (1936).

Romantické skladby pro klavír op. 7 (1936).

Thema con variazioni pro klavír (1936).

Vzpomínka pro klavír (1936).

Klavírní etudy op. 8. Suita o pěti částech (1937).

Klavírní etudy op. 11 (1938).

Karlu Čapkovi pro klavír (1938).

Klavírní skladby ve snadném slohu op. 13 (Index I a Index II, 1938).

Smyčcový kvartet č. 2 op. 16 (1941).

Elegie na Zdeničku. Pětivětá klavírní suita op. 20 (1944).

Smyčcový kvartet č. 3 op. 21 (1945).

Divertimento mesto op. 22 (1947).

Dvě hudby k sokolským cvičením pro klavír (1947).

Sinfonia pastorale concertanta alla maniera di stile classico op. 23.a (z 2. dílu Legendy o štěstí, 1953).

Cigánovy housle pro housle a klavír op. 29 (1961).

 

Vokální skladby

Anemonky pro mužský sbor (na text Jaroslava Vrchlického).

Rašení (na text Františka Serafínského Procházky).

Sežloutla ta lípa; Hvězdám (na texty Jaroslava Vrchlického).

Balada horská a Balada dětská (na texty Jana Nerudy).

Červený květ (na text Petra Bezruče).

Má matka hrála (na text Karla Hlaváčka).

Jaro přichází op. 1. 3 písně pro ženský hlas a klavír (1925).

Podivný svět. Cyklus pěti písní pro tenor a klavír (1926).

Ukolébavka. Píseň s doprovodem klavíru (1931).

Poštovní schránka op. 3 pro smíšený sbor (na texty Jana Wolkera, 1932).

Tři mužské sbory op. 14 (Ve tvém jméně na text Jana Týmla, Mobilisace na text Aloise Vojkůvka, Ukolébavka hnaných dětí na text Karla Kapouna, 1939).

Vlast Libušina pro tři ženské sbory a cappellu op. 17 (Mateřština, Naše píseň a Vlast Libušina na texty Aloise Vojkůvky, 1940).

Milostné balady. Pět písní pro ženský hlas a klavír op. 18 (Už není, Neuspávej, Spící dítě, Naše jabloňka a Praha na texty Karla Kapouna ze sbírky Osvětlená okna, 1943).

Zimní kantáta op. 19 (1945)

Plápolá svíce. Mešní píseň s průvodem varhan (1952).

Dva madrigaly pro ženský sbor a capellu (České písně a Chodská na texty Elišky Krásnohorské, 1957).

Bithematicon. Čtyři skladby pro baryton a klavír (Podzim, Šípková růže, Les, Píseň o jarní louce na texty se sbírky Jaroslava Seiferta Šel malíř chudě do světa, 1967).

Hudebně dramatické skladby

Honza dobrák. Dětská opera, pohádka (1923).

Švanda dudák. Dětská opera, pohádka (1925).

Julie aneb Snář. Scénický melodram o třech dějstvích s proměnou (libreto Georges Neveux, 1934).

Legenda o štěstí. Baletní cyklus op. 23 (libreto Antonín Kratina podle námětu Svatopluka Čecha, 1953).

 

Scénická hudba

Jura pro smyčcový orchestr, flétnu a klarinet. Scénická hudba (1921).

Mauglí. Dětská divadelní hra o čtyřech dějstvích. Scénická hudba a sbory (1932).

 

Nedokončená díla

Glosae instrumentale pro dva klavíry a komorní soubor op. 32

Světské requiem op. 33

 

 

Diskografie

Symfonie pro velký orchestr op. 25 (Panton, Praha, 1975).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

Gardavský, Čeněk a kol. Skladatelé dneška (Praha 1961, s. 193).

 

II. Ostatní

Pečman, Rudolf: Za Theodorem Schaefrem (Opus musicum 1, 1969, s. 11).

Zouhar, Zdeněk: Dotrpěl Theodor Schaefer (Hudební rozhledy 22, 1969, č. 8, s. 250).

Zouhar, Zdeněk: Konfese Theodora Schaefra posmrtně (Opus musicum 1, 1969, č. 4, s. 114–116).

Linka, Arne: Theodor Schaefer jako hudební teoretik (Opus musicum 19, 1987, č. 4, s. 113–117).

Linka, Arne: Theodor Schaefer jako hudební teoretik (Opus musicum 19, 1987, č. 5, s. 145–148).

Zouhar, Zdeněk: K nedožitým sedmdesátinám Theodora Schaefra (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 9, s. 444-445.

Smetana, Robert: Několik vzpomínek na Theodora Schaefra a jeho učitele Vítězslava Nováka (Opus musicum 11, 1979, č. 4, s. 110–113).

Linka, Arne: Theodor Schaefer (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 10, s. 464–467).

Linka, Arne: Hudební skladatel Theodor Schaefer (Brno 2002).

 

www.kapralova.org/TheodorSchaefer.pdf

 

 

Iveta Šedová

Datum poslední změny: 15.4.2016