Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Loulová, Olga

Tisk

(Zuckerová)

Charakteristika: Muzikoložka, hudební redaktorka a publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:11.7.1933
Text
DíloLiteratura

Zuckerová, Olga, (roz. Loulová), muzikoložka, hudební redaktorka a publicistka, narozena 11. 7. 1933, Plzeň.

Studovala nejprve na gymnáziu (maturovala 1951) a současně se hudebně vzdělávala na hudební škole Bedřicha Smetany v Plzni. Po absolvování pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru hudební výchova pro 3. stupeň škol (1951–54, diplomní práce Jan Hugo Voříšek) začala studovat na Filozofické fakultě obor dějiny hudby – estetika (1954–56, diplomní práce Klavírní skladby Jana Křtitele Vaňhala). Svoji odbornou činnost zaměřuje na hudbu 17.–18. století, zejména na osobnost skladatele Jana Václava Huga Voříška.

V letech 1956–59 pracovala jako redaktorka hudební výchovy ve Státním pedagogickém nakladatelství. V roce 1961 přešla do Státního hudebního vydavatelství (později Editio Supraphon, nyní Editio Bärenreiter) jako redaktorka klasické hudby (do roku 1989), např. edice Musica antiqua bohemica (MAB), Musica viva historica, Věžní hudba, Adam Michna z Otradovic: Compositiones. Od roku 1961 spolupracuje také s Českým (dříve Československým) rozhlasem na popularizačních pořadech a na biografických či tématických cyklech, především z oblasti hudby baroka a klasicismu. Po odchodu do důchodu se i nadále externě věnuje redaktorské činnosti na MAB a Michnově edici, podílí se na redigování a jazykových revizích pro nakladatelství Zvon, Karmelitánské nakladatelství, Nakladatelství Lidové noviny atd. Její obsáhlejší studie můžeme najít v brožurách k LP nahrávkám opery Cosi fan tutte, Sonát pro klavír a housle, Smyčcových kvartetů op. 10 a Smyčcových kvintetů Wolfganga Amadea Mozarta a k souborné nahrávce klavírních děl Jana Václava Huga Voříška (klavírista Radoslav Kvapil), jež vyšly u gramofonové firmy Supraphon. Menší odborné studie jsou uveřejněny v Hudební vědě, Gramorevue a ve sborníku Miscellanea musicologica. V roce 2004–05se podílela na jubilejním 12dílném cyklu rozhlasových pořadů k 70. výročí založení edice MAB.
Dílo
Ze stoletého kapsáře českého hudebního tisku (Editio Supraphon, Praha 1973);
Jan Hugo Voříšek. Thematic Catalogue (Editio Bärentreiter, Praha 2003).
Literatura
ČSHS.

Jozefína Dzurňáková
Soubory
Zuckerová, Olga - verze Petar Zapletal.doc
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008