Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kittnarová, Olga

Tisk

(Jirovcová)

Charakteristika: Hudební publicistka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:15.8.1937
Text
DíloLiteratura

Kittnarová, Olga (roz. Jirovcová), hudební publicistka a pedagožka, narozena 15. 8. 1937, Praha.

V letech 1955–60 studovala hudební vědu na Filosoficko-historické fakultě Karlovy univerzity; rigorózní zkoušky k získání titulu PhDr. složila v roce 1970 na Palackého univerzitě v Olomouci. V letech 1960–65 byla zaměstnána ve Státním hudebním vydavatelství jako programová pracovnice Gramofonového klubu. Později krátce pracovala jako propagační referentka Pantonu (1967–68). Od roku 1967 působila jako stálá externí spolupracovnice Československého rozhlasu, kde přispívala do Pražského zvukového deníku, Středočeského vysílání a do pořadů Hudebně-vzdělávací redakce. Od sedmdesátých let publikovala články a hudební recenze v deníku Lidová demokracie a to až do zrušení tohoto periodika v roce 1994. V letech 1969–74 působila jako učitelka hudební nauky Lidové školy umění Majakovského 17, Praha 6, poté byla profesorkou odborné teorie na pražské konzervatoři (1974–90). Od roku 1990 pracuje jako odborná asistentka na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde mimo jiné přednáší v anglickém jazyce zahraničním studentům dějiny české a světové hudby a hudbu 20. století. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnuje především hudební interpretaci, hudbě 20. století, reflexi současného hudebního dění a hudební ekologii. Vystoupila na několika významných mezinárodních konferencích, mimo jiné na konferenci Žena Evropy s přednáškou The Excess of Sound in contemporaly Music and in our Life in general (Barcelona 1994). Je autorkou celoročních rozhlasových cyklů Mistři tónů, Slavní dirigenti Pražského jara, Slavní sólisté Pražského jara, Milenecké dvojice v hudbě a dalších pořadů.Spolupracuje s časopisem Harmonie a je členkou redakční rady časopisu Hudební výchova.


Dílo

I. Dílo literární

 

Monografie

Rozeznělé partitury: Průvodce hudební interpretací. Praha: ARSCI, 2002. 246 s

Pražské kvarteto. Praha:ČHF,1975, 113 s. Archiv ČHF, č. 1124

 

Příspěvek do monografické publikace

The Prague Quartet and Its Contribution to the Nature of Contemporary

Interpretation Throughout the World. In Pečman, Rudolf. Music of the Slavonic Nations. Brno: ČHS, 1981. s. 413-420

Varovné memento nadměrného hluku. In Program Phare. Ekologické vzdělávání a výchova na fakultách připravujících učitele. Praha: Pedagogická fakulta, 1995, s.127-131

Chci Ti často naslouchat, Arne.In Stehlík, Jiří. Svět hudby Arne Linky Brno:Nakladatelství Šimon Ryšavý, 2000, s.96-98

 

Původní práce v recenzovaných sbornících

Hudební vynálezce Alois Hába. In Lopatka, Jan. Kritický sborník. Praha: Klub obratník,1991/ 1, s. 50- 53

Pražští pozounéristé. In Miscellanea Musicologica. Praha,1959/ 10, s.93- 126

 

Učebnice a učební texty- skriptum

Analýza interpretačního výkonu v hudbě. Obsah, úkoly a cíle interpretačního semináře. Praha: Univerzita Karlova v Praze- Pedagogická fakulta. 1999, s.114

A History of Music in Outlines, Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 327

Stěnička Jan:, Kittnarová Olga:. Základy akustiky pro učitele hudební výchovy, Praha … U Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2013, s.130

Hudební abeceda. Učební pomůcka.(diplom a čestné uznání 5. ročníku

Ústředního kola pedagogické tvořivosti). Praha: ÚUP, 1986, s.14

Písničky o hudbě. Na vlastní texty s doprovodem klavíru a orffovských nástrojů. Praha: ARSCI, 1995, s. 28

 

Slovníky

Monografická hesla českých skladatelů v počtu 34 titulů. In

Personenlexikon Music. Lipsko: VEB Deutscher ferlag für Musik , 1989

Autobiografické heslo. In International Who´s Who In

Music and Musicians´Directory. 2001/ 2. Cambridge.International Biographical Centre, s. 344

Autobiograficiké heslo . In Dictionary of International Biography.

2008, Cambridge International Biographical Centre, s.585

 

Články v odborném periodiku

Nový profil učitele pro Základní uměleckou školu. Hudební nástroje, 1993, XXIX,č .3, s. 177-179.

K životnímu jubileu doc. PhDr. Arne Linky, Csc. Hudební věda 1998, XXXV, č.. 3, s. 308-311.

O tvorbě, humoru a o hvězdách s Janem Klusákem. Harmonie, 1996, Č.. 6, s. 10.

Láska a nenávist je všude stejná. První rozhovor z cyklu o interpretaci.

Harmonie, 1996, č. 8, s. 34-36.

Violoncellový trialog. Druhý rozhovor z cyklu o interpretaci. Harmonie, 1996, č. 10, s. 28-30 .

O velkém umění a etických zákonech s Ivanem Moravcem. Třetí rozhovor z cyklu o interpretaci. Harmonie,1996, č. 12, s. 32-34.

Varhany záhadné. Čtvrtý rozhovor z cyklu o interpretaci. Harmonie, 1997, č.. 3, s. 8-10.

Klavír pro všechny. Harmonie, 1998, č. 11, s. 21-23.

Jiří Stivín: Bacha nelze zničit. Harmonie, 2000, č. 7, s. 24-26.

Pestrá paleta Zdeňka Pololáníka. Harmonie, 2001, č. 5, s. 28-30.

Dirigent je v hledání barev malířem. Rozhovor s francouzským dirigentem P. Benderem. Harmonie, 2002, č.8, s.22-24.

 

Přednášky na mezinárodních zahraničních konferencích

The Prague Quartet and its Contribution to the nature of contemporary Interpretation throughout the World. Musicological Symposium(UNESCO) Music of the Slavonic Nations and its Influence upon European Musical Culture Brno. 9th –13th October 1978.

The Excess of Sound in contemporary Music and in our Life in general .International Conference. Women of Europe Award. Barcelona,18th September 1994.

The Niveau and Methods of musical Education in Czechoslovakia. International Conference of International Society for Musical Education (ISME). Poznaň. 22nd- 26th June 1978

How Czech Composers contributed to the Repertory of the World Music, International conference of International Biographical center Cambridge, San Francisco, USA, červen 2011

 

Ostatní publikované materiály

Odborné analýzy koncertně prováděných skladeb. In Koncertní život.

Symfonický orchestr hl.m. Prahy. 1987-1989.cca 80 s.

Profily českých soudobých skladatelů. I. Hurník, J. Klusák, V. Saudek, . J. Burghauser, L. Matoušek, O. Semerák, J. Gemrot.In Skladatelské portréty hudebně . informačního střediska ČHF. Praha 1990. cca 21 s

Hostující profesor. Harmonie, 1995, č.1 Silvestr v České filharmonii. Harmonie, 1995, č.2.

Janáčkův Osud koncertně. Harmonie, 1995, č. 6.

Stamicovo kvarteto na Pražském jaru. Hudební rozhledy, 1991, č. 6.

Pražské jaro dětem. Hudební rozhledy, 1991,č. 6.

Dvořák a Suk na Pražském jaru. Hudební rozhledy, 1991, č. 6.

Otázka pro dirigenta J. Littona. Hudební rozhledy, 1991, č.8.

Musica viva in Schola. Estetická výchova, 1991, č..2

Labyrint a srdce. Estetická výchova, 1991,č..3..

Výuka jazzové hudby na pražských ZUŠ. Estetická výchova. 1991,č.4.

Hudební nástroj jako hračka. Estetická výchova. 1993,č. 4.

Hudba volá SOS. Hudební výchova. 1994, č. 3.

Vzpomínka na Zdeňka Petra. Cantus. 1995, č.1.

Čeští madrigalisté. Brožura k 60. výročí souboru. Praha 1989,14s.

Obaly na gramofonové desky Supraphonu a Pantonu. Pěvecké sdružení pražských učitelů. Československý komorní orchestr. Pěvecký sbor Smetana.Symfonický orchestr konzervatoře. L. van Beethoven- Eroica. Duo Boemi di Praga.

 

Odborné články většího rozsahu pro hudební rubriku Lidové demokracie.

Výběrově z posledních let do r. 1994, kdy byl deník zrušen.

Festival estival v Paříži. 1984.

Traditional Jazz Studio. 1984.

Pražské dny sborového zpěvu. 1988.

Dny hudební mládeže. 1988

Concertino Praga v nejlepší formě.. Naši kandidáti na Mezinárodní klavírní soutěži Pražského jara 1988

Od středověku k současnosti. Ars cameralis. 1991. O hudebních nástrojích starých a moderních. 1990. Návraty Američana, který se u nás cítí Čechem: rozhovor se skladatelem K. Husou.1990.

Čtyřicet let prof. J. Ropka u sv. Jakuba. 1990.

Jak se Jarmil Burghauser stal Michalem Hájků. 1990.

Úvahy o hudbě a politice s I. Hurníkem. 1990.

Skladatel se smyslem pro kalokagathii: J. Feld. 1990.

Kybernetika a lidová hudba: Prof. V. Hošovský. 1990.

Světlo v temnotách. 1991.

Koncerty Asociace hudebních umělců. 6.1. 1993.

Ohlédnutí za Dny soudobé hudby. 30. 3. 1993.

Hudební maratón. 5. 4. 1993.

Nechci se upoutat k jednomu stylu: J. Talich o hudbě. 7. 7. 1993

Koncerty ze studia I. 20. 12. 1993.

Boston Symphony Orchestra. 21. 12. 1993.

Libor Pešek a konzervatoř. 29. 12. 1993

 

Kritiky koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro pro hudební rubriku Lidové demokracie.

Výběrově z let 1993 a 1994.

Rozhlasové jubileum na Pražském jaru. 18. 5. 1993.

Orchestr FOK na Pražském jaru. 21. 5. 1993.

Saint Paul Chamber Orchestra. 31. 5. 1993.

Pocta Karlu Ančerlovi. 1. 6. 1993.

City of Birmingham Symphony Orchestra na Pražském jaru. 19. 5. 1994.

Berlínský orchestr v Rudolfinu. 26. 5. 1994.

Koncert filharmonie BBC. 28. 5. 1994.

Pražský hrad Pražskému jaru. 30. 5. 1994.

Gothic Voices na Pražském jaru. 31. 5. 1994.

Kytarový recitál na Pražském jaru. 3. 6. 1994.

Jiří Bárta a Pražský komorní orchestr. 4. 6. 1994.

Závěr Pražského jara. 10. 6. 1994.

 

Pořady pro rozhlas

Československý a Český rozhlas Hudebně vzdělávací redakce. Redakce pro děti a mládež. Redakce pro zahraniční vysílání. Zrcadlo kultury

Hodinové pořady souhrnně v letech 1960—90

 

Mistři tónů. Cyklický pořad o českých interpretech v počtu třiceti dílů.

Jiří Antonín Benda a melodram. Čtyřdílný cyklický pořad.

Středočeští rodáci I. cyklický pořad o deseti dílech

Středočeští rodáci II. cyklický pořad o deseti dílech

Hudební zeměpis Středočeského kraje. Cyklický pořad.

Concertino Praga. Čtrnáct pořadů z jednotlivých ročníků Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých interpretů.

Představujeme sólisty Pražského jara. Cyklický pořad k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu.

Představujeme dirigenty Pražského jara. Cyklický pořad k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu.

Návštěvnost koncertů v Praze a Středočeském kraji. Anketa s vyhodnocením a resumé.

Harmonie tónů a slov. Pořad o básnířce a skladatelce M. Procházkové.

Profil hudebního skladatele J. Ceremugy.

Profil hudebního skladatele L. Bárty.

Pražská konzervatoř mezi dvěma válkami. Cyklus čtyř pořadů.

Profily vybraných posluchačů Pražské konzervatoře, nositelů cen.Cyklus sedmi pořadů.

Pěvecké oddělení konzervatoře v Praze.

Harfová třída konzervatoře.

Třída bicích nástrojů konzervatoře.

Rozhlasové rozhovory o knihách, vydávaných v Pantonu: s V. Holzknechtem o Hudební skupině Mánesa. S R. Deylem starším na téma Písničkář K. Hašler.

 

Redakce Echo a Vltava.

Hodinové pořady v 90.letech.

Světlo v temnotách. Program k adventním charitativním pořadům České televize. Stanice Echo 10. 12. 1991

Milenecké dvojice v hudbě. Romeo a Julie. Stanice Vltava 12. 5. 1992

Milenecké dvojice v hudbě. Pelleas a Melisanda. Stanice Vltava. 19.5,1992

Milenecké dvojice v hudbě. Ariadna a Theseus. Stanice Vltava 26.5. 1992

Milenecké dvojice v hudbě. Tristan a Isolda. Stanice Vltava. 30.6.1992

Jarmil Burghauser, díl 1. Profily současných skladatelů Stanice Vltava, 1. 1993

Jarmil Burghauser, díl 2. Profily současných skladatelů. Stanice Vltava, 1. 1993

Hudba monumentálních obsazení Rozhovor s Lukášem Hurníkem. 1.díl, Stanice Vltava. Slovo o hudbě, 20.10 2009

Hudba monumentálních obsazení. Rozhovor s Lukášem Hurníkem. 2. díl. Stanice Vltava. Slovo o hudbě. 27.10. 2009

Hudba monumentálních obsazení..Rozhovor s Lukášem Hurníkem. 3. díl. Stanice Vltava. Slovo o hudbě, 3.11. 2009

Hudba monumentálních obsazení Rozhovor s Lukášem Hurníkem. 4. díl. Stanice Vltava Slovo o hudbě, 10.11. 2009

Devadesát let profesorky Jariny Smolákové. Stanice Vltava, 26. 12. 2011

 

 

 

 

Literatura

I. Lexika

International Who is Who in Music and Musicianś Directory 2001/2. Cambridge, International Biographical Centre, s. 344

Dictionary of International Biography 2008. Cambridge, International Biographical Centre, s. 585

 

II. Ostatní

Bibliografické ročenky PedFUK 1994-5, 1995, 1997

http://kram4.ruk.cuni.cz/bit 09.html do políčka autor zadat příjmení Kittnarová

Stehlík, Jiří Svět hudby Arne Linky, Brno. Nakladatelství Šimon Ryšavý, 2000, str. 54, 55, 89

Soukromý archiv

 
Petr Ch. Kalina

Datum poslední změny: 11.11.2014