Odkazy
Zde naleznete odkazy na obdobné databáze zahraničních univerzit a další zajímavé odkazy.

 • CIT Theses
  Databáze dizertačních a magisterských prací z Cork Institute of Technology. Všechny obory, angličtina.

 • DART-Europe E-theses Portal
  Databáze dizertačních prací různého zaměření z evropských univerzit.106 000 záznamů, angličtina.

 • Diplomové práce studentů Katedry hudobnej vedy FFUK v Bratislavě
  Databáze diplomových prací od roku 1920-2008. Práce nejsou přístupné on-line. Cca 500 záznamů, slovenština.

 • Dissertationsmeldestelle der Gesellschaft für Musikforschung
  Databáze obhájených muzikologických dizertačních prací vzniklých na vysokých školách hudebního zaměření v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Katalog je pod patronací Gesellschaft für Musikforschung. Němčina.

 • DiVA - Academic Archive On-line
  Databáze diplomových, dizertačních a dalších prací z univerzit v Norsku a Švédsku. Práce jsou přístupné on-line. Pod patronací Uppsala University. Angličtina, švédština, norština.

 • Doctoral Dissertations in Musicology on-line
  Databáze obhájených i vznikajících muzikologických dizertačních prací z celého světa. Samotné práce nejsou on-line přístupné. Katalog je pod patronací American Musicological Society, od srpna 2011 by se měl přestěhovat na webové stránky AMS. Autoři své práce sami přihlašují.
  Angličtina.

 • ETHOS-BETA - British Library Electronic Theses Service Online
  Databáze všech diplomových prací z britských univerzit. Více jak 250 000 záznamů. Práce přístupné on-line. Patronace - British Library. Angličtina.

 • Instytut Muzykologii, Universytet Warszawski, Biblioteka
  Seznam bakalářských (od r.2002), magisterských (od 1953) a dizertačních (od 1958) muzikologických prací Institutu muzikologie Waršavské univerzity. Práce nejsou k dispozici on-line. Angličtina, polština.

 • MSA Australia and New Zealand Postgraduate Music Research Thesis Register
  Databáze australských muzikologických dizertačních prací od roku 1917 do současnosti. Některé práce jsou přístupné on-line. Katalog obsahuje cca 2500 záznamů a je pod patronací Musicological Society of Australia. Angličtina.

 • SUDOC (Système universitaire de documentation)
  Databáze veškerých jednotek francouzských akademických knihoven, včetně všech dizertačních prací od roku 1972 do současnosti (vstup přes Advanced search, zaškrtnout Dissertations v Material selection). Angličtina, francouzština.

 • University of Helsinki-Musicology
  Seznam muzikologických magisterských a doktorských prací z University of Helsinky od roku 1960. Práce nejsou přístupné on-line. Finština, částečně angličtina.

 • University of Melbourne
  rozcestník-odkazy na různé databáze dizertačních prací

 • WorldCat
  Databáze knih a dalších materiálů včetně dizertačních prací různých knihoven po světě, zejména akademických institucí v USA. Angličtina. (vstup-Content omezit na Thesis/Dissertations)