DIPLODOK
Cílem katalogu DIPLODOK je centrálně shromáždit (především) základní informace o muzikologických pracích všech forem a typů obhájených na českých a slovenských vysokých školách (zejména na filozofických a pedagogických fakultách vybraných univerzit, ale i na vysokých uměleckých školách). Katalog je reakcí na potřebu studentů těchto škol i širší odborné muzikologické veřejnosti. Obsah a rozsah katalogu, stejně jako jeho funkce (zejména možnosti vyhledávání, výhledově také vkládání vybraných prací) se bude postupně rozšiřovat.

Projekt koncepčně, technicky i finančně připravil a řídí Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, garantem projektu je Česká společnost pro hudební vědu. Partnery projektu jsou pak všechna česká, moravská a slovenská vysokoškolská pracoviště, na jejichž půdě byly v průběhu let muzikologické práce obhajovány. Data za jednotlivé vysoké školy budou postupně vkládána přímo pověřenými zástupci těchto škol, tato pracoviště nesou plnou odpovědnost za správnost vložených informací.

Projekt je nyní v testovací fázi, proto omluvte případné technické nedostatky. Za jakékoli připomínky předem děkujeme.

Veškeré dotazy a připomínky posílejte prosím na adresu diplodok@phil.muni.cz.